HP Desktop PCs – No Sound from the Speakers (Windows 8)

Why do I have no sound and how can I fix my sound problem? What happens if that source should fail? You need to get it back up and running pronto. Our computer support technicians have developed this comprehensive guide to help you troubleshoot the most common causes. Often the cause to sound loss can be a simple solution.
why does my computer have no sound windows 8

How to Fix no sound issue in windows 10

Volg de eventuele aanwijzingen op het scherm om de verbinding te voltooien. Ga verder met de volgende stap als het probleem met audio afspelen zich blijft voordoen. Controleer de volume-instellingen en stel het standaardafspeelapparaat in Het standaard audioafspeelapparaat is het apparaat dat Microsoft Windows gebruikt om geluid te produceren. Als u luidsprekers, oortelefoon of hoofdtelefoon, Bluetooth-headset of ander audioapparatuur aansluit op uw pc, kunt u kiezen welk apparaat u standaard wilt gebruiken.

Het is essentieel om het juiste afspeelapparaat te selecteren en te controleren of de volume-instellingen voor afspelen van audio naar behoren werken op uw pc. Standaard geeft Windows geen uitgeschakelde of niet-aangesloten apparaten weer.

Als uw toestel niet staat vermeld in het venster met afspeelapparaten, klikt u met de rechtermuisknop ergens in de lege ruimte en klikt u op ‘Uitgeschakelde apparaten weergeven’ en ‘Niet-aangesloten apparaten weergeven’. Een standaardafspeelapparaat instellen en volume-instellingen controleren Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Volume in het systeemvak rechtsonder en selecteer Afspeelapparaten.

Selecteer het afspeelapparaat en klik op Standaard. Klik als het apparaat is uitgeschakeld, met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteer Inschakelen en klik vervolgens op Standaard. Klik op OK. Klik op het pictogram Volume in het systeemvak en stel het volume naar wens in. De Microsoft probleemoplosser voor geluid uitvoeren Microsoft Windows bevat allerlei ‘probleemoplossers’ die zijn ontworpen om snel diagnoses te stellen en allerlei pc-problemen automatisch op te lossen.

Hoewel de Windows probleemoplosser geen hardwareproblemen kan herstellen, is het een handige tool om mee te beginnen als zich een probleem op uw pc voordoet. Windows-probleemoplossers zijn ingebouwd in het Configuratiescherm in Windows 10, 8. De Windows-probleemoplosser uitvoeren in Microsoft Windows 10 Klik op Start en selecteer Instellingen tandwielpictogram. Klik op Bijwerken en beveiliging en selecteer Probleem oplossen.

Klik op Audio afspelen en klik vervolgens op Probleemoplosser uitvoeren. Volg de aanwijzingen op het scherm om het probleemoplossingsproces te voltooien. De Windows-probleemoplosser uitvoeren in Microsoft Windows 8. Klik onder Systeem en beveiliging op Problemen detecteren en oplossen.

Klik onder Hardware en geluiden op Problemen met het afspelen van audio oplossen. Chipsetdriver, audiodrivers en Bios opnieuw installeren of bijwerken Dell raadt u aan de apparaatdrivers en het BIOS te updaten als onderdeel van uw geplande updatecyclus. Apparaatdriver- en BIOS-updates kunnen verbeteringen van of wijzigingen aan functies bevatten waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules hardware en software , houdt en u verbeterde stabiliteit verkrijgt.

Het is van essentieel belang dat u de volgende apparaatdrivers bijwerkt voor optimale prestaties bij het afspelen van audio of geluid en om veel voorkomende problemen met het afspelen van audio of geluid op te lossen:

Guiding Tech

How to fix missing or lost sound in Windows Updated: If this icon is missing, follow the steps below. If you see this icon, skip to next section. Windows 10 Click the Taskbar and Navigation icon. On the Taskbar tab, click the Customize button next to Notification area. On the right side, click on the Select which icons appear on the taskbar link.

VIDEO: No Sound or Speaker on Windows 10, 8 or 8.1 How to Fix

No sound Windows 10/8/7 laptop? If you are facing such as No Audio or Sound is missing problem, this tutorial may help you resolve .. Restarted my computer and the audio drivers themselves are no longer being read. How to Resolve No Sound on Windows Computer. If your computer loads up with the sound is fixed, you needn’t continue. . What do I do if my computer does not show the sound icon no matter what I I have Windows 8. If there is no sound from your Dell laptop, you should, first of all, check the hardware problem. driver that is matched with your Windows OS, and install it in your computer. 8) After uninstalling, restart your laptop and Windows will Easy to update drivers in Windows 7 ยท My USB Ports Not Working.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *